התחדשות עירונית היא Win Win
בניין ישן
בניין חדש

האחריות והסיכון עלינו, הרווח שלכם

הדיירים הוותיקים הם שותפים מלאים בתחום ההתחדשות העירונית. ללא נכונותם ושיתוף הפעולה שלהם, לא ניתן לקדם פרויקטים משני מציאות במרחב העירוני.
אנו מתייחסים לדיירים הוותיקים כשותפים האסטרטגיים שלנו, והשיח איתם מבוסס על אמון, שותפות וערבות הדדית לאורך כל הפרויקט ולאחריו.
לכן הגדרנו עקרונות המהווים את אבני היסוד בפעילותנו:

 • אנו פועלים בשקיפות ובשוויון מלאים מול הדיירים, לרבות ההסכמים והתמורות.
 • ההתנהלות שלנו מול הדיירים מתבצעת באופן ישיר, ללא מעורבות של מתווכים, מאעכרים או גורמים אחרים.
 • אנו לוקחים על עצמנו באופן מלא את כל עלויות הפרויקט ואת המסים וההיטלים שנקבעו לו.
 • הדיירים הוותיקים מקבלים מעטפת ערבויות, בטחונות וביטוחים מלאה.
 • כל הסיכונים בפרויקט הם של ברקן

ברקן מנהלים התחדשות עירונית

אחד מגורמי המפתח להצלחת פרויקט בתחום ההתחדשות העירונית הוא ניהול התהליך מהפגישה הראשונית עם הדיירים ועד למסירת המפתחות לדירות החדשות.
כך אנו מנהלים את התהליך לשביעות רצון הדיירים הותיקים:

 • התאמת התכנון הראשוני של הפרויקט להתחייבויות החברה לדיירים הוותיקים.
 • מתן מענה לפניות מקצועי וזמין לדיירים.
 • ניהול תהליך החתימה על הסכם פינוי בינוי
 • תכנון וניהול מעבר הדיירים הוותיקים לדירות זמניות
 • ניהול תהליך השיבוצים לדירות החדשות
 • ניהול הקשר עם הדיירים במהלך הבנייה
 • תיאום וניהול תהליך האכלוס

כולם מרווחים

התחדשות עירונית מגלמת יתרונות לכל הצדדים הנוגעים בעשייה:

 • הדיירים הוותיקים נהנים מהזדמנות לשדרג את סביבת המגורים על כל הרצף – מהדירה ועד לבניין עצמו ולשכונה כולה, מבלי להשקיע ולו שקל אחד מכיסם.
 • העיר נהנית מהתחדשות סביבתית, מהזרמת דם צעיר לשכונות הוותיקות ומיצירת מרקם עירוני מודרני, בטוח ונגיש.
 • המדינה מאפשרת לתושביה סביבת מגורים משופרת ובטוחה ובמקביל מקבלת מתחמי מגורים מחודשים המצוידים בתשתיות משודרגות המצמצמות באופן ניכר את ההשקעה העתידית הנדרשת.
 • היזם נהנה מפרויקטים המגלמים פוטנציאל עסקי עם השקעת הון עצמי פחותה בקרקע.

תהליך העבודה שלנו

קבלת פניה
בדיקת התכנות
כלכלית ותכנונית
פגישת דיירים
חתימת הסכם
תכנון מלא
הגשת בקשה
להיתר בניה וקבלתו
עבודות הבניה
קבלת טופס איכלוס
ומסירת הדירות

תפריט נגישות